Historie

Det har bodd mennesker her oppe mot fjellet i nedre Setesdal i århundrer. Folk har levd av jakt og fiske og det naturen kunne tilby, og gårdsdrift har preget folks aktivitet her opp til våre dager, og gjør det fortsatt.

Der hvor Gautestad Fjellstue nå ligger var det et gårdsbruk som ble drevet inntil 50-tallet. Da hyttebygging kom på folks dagsorden så en potensialet i dette, og det ble allerede på tidlig 60-tallet utarbeidet en hytteplan. Tomter og ferdige hytter ble tilbudt i større omfang. Gårdsdriften ble etter hvert lagt ned, og stedet ble tilbudt det britiske militære som øvingssted i den norske fjellheimen. En brann i 1991 ødela bygningene, og stedet og forsikringssummen ble gitt til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), for at det kunne reises opp igjen et tjenelig sted for samlingsplass for ung og gammel, aktivitet og rekreasjon.

Historie

Gjennom flere år har misjonen forsøkt å bruke Gautestad på denne måten, men det har ikke vært problemfritt å få det til å gå. Tanken på salg til andre har vært fremme flere ganger, sist våren 2008. En del venner av senteret tok da kontakt med NLM - Agder krets med forespørsel om å overta stedet for videre drift. En forening ble stiftet i oktober 2008 ,og denne foreningen overtok senteret og ansvaret for den daglige drift. Foreningen Gautestad Misjonssenter har gjort en enestående jobb med å vedlikeholde, oppgradere og drifte stedet gjennom flere år. Til glede for den lokale befolkningen, hytteeierne i nærmiljøet og for besøkende langveisfra.

I 2023 har foreningen funnet det naturlig å overlate stafettpinnen til noen andre, og fra høsten samme år har NLM på nytt overtatt eiendommen og driften av stedet. Målsettingen er at det nye eierskapet og den lokale ledelsen skal videreutvikle stedet, og ikke minst videreføre det gode og viktige arbeidet som er lagt ned på Gautestad over mange år.

Vi ønsker at virksomheten kan bli til glede for alle som kan tenke seg et opphold i høyden, i ro og fred og med frisk luft, samt at stedet kan tilby forskjellige tjenester til nærområdet. Sammen i små, livsnære fellesskap, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg.

 

Faktaboks

Gautestad Fjellstue ligger i Evje kommune på ca. 600 meter over havet 15 kilometer fra Evje og riksvei 9.

 

Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone